ETHOS: איים מלאכותיים מול חופי ישראל- סקירת הפעילות המחקרית

/, מאמרים/ETHOS: איים מלאכותיים מול חופי ישראל- סקירת הפעילות המחקרית

ETHOS: איים מלאכותיים מול חופי ישראל- סקירת הפעילות המחקרית

מאמר מדעי ועדכני מטעם ETHOS (אדריכלות,תכנון וסביבה). ברק כץ ערך סקירה אחר כל הפעילויות והיוזמות של מדינת ישראל להקמת איים מלאכותיים ועומד על שני היבטים:

א. סיכום אבני הדרך העיקריות בנושא חקר האיים המלאכותיים בישראל.

ב. מאפיינים סביבתיים-תכנוניים אשר עלו בעבודות העיקריות ובחנו את נושא האיים המלאכותיים מול חופי ישראל .

במאמר זה ניתנת התייחסות למסקנות ממסמך המדיניות לאיים מלאכותיים לתשתיות (2007) ולמיקום האי המלאכותי מול החוף. כמו כן, ניתן יהיה לראות מפת רגישות כוללת אזורים לפיתוח איים מלאכותיים (מתוך מסמך המדיניות לאיים מלאכותיים לתשתיות משרד הפנים,2007 ) ולהבין מהן השיטות להקמת איים מלאכותיים.

פורסם ב- ETHOS ע”י ברק כץ. תאריך 8/9/14.

קישור: http://tx.technion.ac.il/~idanpo/reports/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%20%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%208-9-14.pdf

 

 

2016-01-14T18:06:35+00:00