מאמרים

/מאמרים

מאמרים

האופציה הימית – מיכאל בורט אונ׳ חיפה

אוכלוסיית כדור הארץ מונה יותר משבעה מיליארד בני אדם. בתוך 12 שנים )עד 2024( יתווספו לעולמנו מיליארד בני אדם. העולם הולך ונעשה צפוף והצורך "לרדת לים" הולך ונעשה ריאלי מיום ליום. המזרח התיכון כולו, אך בעיקר מצרים, סוריה, ירדן, עיראק הרשות הפלסטינית וישראל מתאפיינות בריבוי טבעי גבוה. ריבוי זה עומד על 2.5-1.7 אחוזים, והוא מהגבוהים [...]

2016-03-13T14:38:44+02:00

שמואל וייס- איים מלאכותיים בישראל: אבן דרך בהתפתחות מדינת ישראל?

איים מלאכותיים בישראל אבן דרך בהתפתחות מדינת ישראל? מאמר מסביר מדוע צריך איים מלאכותיים בישראל ועומד על הקשיים, ההזדמנויות ועל היבטים חשובים לצורך הקמת איים מלאכותיים. איים מלאכותיים כפתרון למצוקת התשתיות סקירה אחר הנעשה בעולם בתחום האיים המלאכותיים אילו טכנולוגיות דרושות לצורך הקמת איים מלאכותיים שיקולים ומגבלות פיזיים בהקמת איים בחופי ישראל שימושי קרקע בים [...]

2017-06-06T15:45:25+03:00

הטכניון: תוכנית ימית לישראל

תוכנית מתאר מטעם הטכניון (מכון טכנולוגי לישראל) השואפת לחזון ימי חדש בישראל . התכנית מציעה דרכים לניהול ופיתוח הידע הימי, מתווה אחר מטרות ברורות, כללים ואמצעים למימושם. תוכנית זו מתחלקת לשלושה שלבים: שלב א- מצב קיים ותובנות ראשוניות שלב ב- חזון, מטרות ואמצעי מדיניות שלדיים שלב ג- פיתוח אמצעי מדיניות וגישות חלופיות לתכנון וניהול המרחב [...]

2016-01-14T20:31:17+02:00

ETHOS: איים מלאכותיים מול חופי ישראל- סקירת הפעילות המחקרית

מאמר מדעי ועדכני מטעם ETHOS (אדריכלות,תכנון וסביבה). ברק כץ ערך סקירה אחר כל הפעילויות והיוזמות של מדינת ישראל להקמת איים מלאכותיים ועומד על שני היבטים: א. סיכום אבני הדרך העיקריות בנושא חקר האיים המלאכותיים בישראל. ב. מאפיינים סביבתיים-תכנוניים אשר עלו בעבודות העיקריות ובחנו את נושא האיים המלאכותיים מול חופי ישראל . במאמר זה ניתנת התייחסות [...]

2016-01-14T18:06:35+02:00